Pravno svetovanje

Za zagotavljanje pravne varnosti državljank in državljanov je izrednega pomena poznavanje predpisov, ki urejajo zapletena pravna razmerja v družbi. Dostopnost do pravne pomoči omogoča pravno varnost uporabnikom, saj je preučitev pravnega položaja in seznanitev s pogoji, obliko in vsebino pravnih sredstev bistvenega pomena za pomoč pri reševanju pravnih težav.

Evropski projekti

Pomemben del Primorskega pravnega centra je tudi njegov evropski kotiček kot ključni element obveščanja javnosti o evropskih vsebinah, ki spodbujajo javne razprave o Evropski uniji. V evropskem kotičku se zbirajo podatki in gradivo Evropske unije, organizirajo se okrogle mize, predavanja in ostali dogodki, povezani z evropskimi vprašanji.

Varstvo potrošnikov

Varstvo potrošnikov s pravnega vidika pomeni oblikovanje takšne zakonodaje, ki bo potrošnika zaščitila pred zlorabami in prevarami in mu zagotovila enakopravnejši položaj nasproti ponudniku blaga in storitev. Kljub dejstvu, da za varstvo potrošnikov skrbi tako domača kot evropska zakonodaja, so potrošnikove pravice iz dneva v dan kršene. Razlog za to tiči v prenizki osveščenosti potrošnikov o njihovih pravicah.

O centru

Primorski pravni center, Koper je neprofitni zavod zasebnega prava, ustanovljen v letu 2009 s strani Študentske organizacije Univerze na Primorskem z namenom izvajanja naslednjih dejavnosti:

  • pravno svetovanje 
  • varstvo potrošnikov,
  • mirno reševanje sporov,
  • izvajanje projektov in mednarodno sodelovanje,
  • svetovanje s področja evropskih razpisov,
  • nudenje osnovnih informacij o Evropski Uniji.

Nameni, cilji in delovanje centra

Namen Primorskega pravnega centra, Koper je izvajati oz. nuditi pravne nasvete ter razširjati pravno misel in prispevati k utrditvi pravne varnosti v državi. Glavno vodilo centra je varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter zavzemanje za pravno in socialno državo.

Za varstvo potrošnikov skrbi domača in evropska zakonodaja, pa so kljub temu pravice potrošnikov vsakodnevno kršene predvsem zaradi nepoznavanja pravic potrošnikov s strani njih samih. Ravno iz tega razloga je eden temeljnih ciljev Primorskega pravnega centra, Koper spodbujanje potrošnikov k večji osveščenosti, izčrpna izobraževanja na temo potrošniškega prava in pravno svetovanje potrošnikom posameznikom.

Delo v Primorskem pravnem centru, Koper temelji na strokovnosti zaposlenih, zato njegovo delovanje postaja nepogrešljiv element pravne varnosti na Primorskem. Preko sodelovanja z ostalimi domačimi in tujimi nevladnimi organizacijami Primorski pravni center, Koper v skladu z načelom pravičnosti in poštenja, upoštevajoč njegovo neodvisnost in nepristranskost, ohranja temeljne pravne vrednote in želi postati podporno okolje tako za posameznike kot tudi za ostale nevladne organizacije.

O CENTRU

Primorski pravni center – Centro legale del Litorale

Koprska ulica 18
SI-6310 Izola

Urnik: Od torka do četrtka med 8 in 16 uro

M: +386 (0)40 900 399
E: info@ppcenter.si